Contributies - Trainingskosten - Declaraties

Contributies seizoen 2016 - 2017

De onderstaande (club)contributies voor dit seizoen zijn vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering dd 12 oktober 2016:

Senioren   € 144,50
Studenten   € 126,50
Jeugd   € 109,00

Tevens kent de overkoepelende bond (NTTB) een aantal verplichte bijdragen. Ieder lid moet € 18,70 bondscontributie betalen. Bovendien is een bijdrage van € 51,00 per jaar voor competitie spelende senioren en € 33,40 per jaar voor competitie spelende jeugdleden verplicht. Deze bijdragen worden door de vereniging aan de bond afgedragen.

Competitiespelende jeugdleden dienen eveneens een bedrag van € 18,00 te betalen als bijdrage in de reiskosten.

Collectieve sportverzekering NTTB
In 1997 heeft de Bondsraad besloten om voor alle (geregistreerde) leden van de NTTB een sportverzekering af te sluiten. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de basiscontributie per lid. Alle verenigingen, (geregistreerde en sportende) leden en vrijwilligers zijn op basis van deze polis verzekerd voor de rubrieken ongevallen en aansprakelijkheid. Op de website van de NTTB vindt u een samenvatting van deze verzekering. Indien u een inzage wilt hebben in de volledige polis dan kunt u deze inzien via ons secretariaat.

Declaraties
De begeleiders bij uitwedstrijden van jeugdteams kunnen reiskosten à € 0,10 per km declareren bij de penningmeester. Dit geldt tevens voor de landelijk spelende seniorenteams. Het declaratie­formulier kunt u hieronder downloaden en treft u tevens achter in het competitieboekje aan. Het verdient aanbeveling hiervan een kopie te maken.