Foutmelding

Deprecated function: Function create_function() is deprecated in views_php_handler_area->render() (regel 39 van /home/argus/domains/ttvargus.nl/public_html/sites/all/modules/views_php/plugins/views/views_php_handler_area.inc).

Contributies - Trainingskosten - Declaraties

Contributies seizoen 2019-2020
De onderstaande (club)contributies voor dit seizoen zijn definitief vastgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 6 november 2019.
 
Senioren                     € 172,00
Studenten                   € 152,00
Jeugd                          € 133,00
 
Tevens kent de overkoepelende bond (NTTB) een aantal verplichte bijdragen.
 
Ieder lid moet € 19,00 bondscontributie betalen. Bovendien is een bijdrage van € 52,00 per jaar voor competitie spelende senioren/studenten en € 34,00 per jaar voor competitie spelende jeugdleden verplicht. Deze bijdragen worden door de vereniging aan de bond afgedragen.
 
Competitie spelende jeugdleden dienen eveneens een bedrag van € 19,00 te betalen als bijdrage in de reiskosten. Voor de meest actuele informatie/bedragen verwijs ik u naar onze website.
 
Collectieve sportverzekering NTTB
In 1997 heeft de Bondsraad besloten om voor alle (geregistreerde) leden van de NTTB een sportverzekering af te sluiten. Hiervoor is een bedrag opgenomen in de basiscontributie per lid. Alle verenigingen, (geregistreerde en sportende) leden en vrijwilligers zijn op basis van deze polis verzekerd voor de rubrieken ongevallen en aansprakelijkheid. Op de website van de NTTB vindt u een samenvatting van deze verzekering. Indien u een inzage wilt hebben in de volledige polis dan kunt u deze inzien via ons secretariaat.
 
Bankrekeningnummers van de vereniging
NL33ABNA0901441821       t.n.v. Penningmeester TTV Argus, Harkstede.
 
Declaraties
De begeleiders bij uitwedstrijden van jeugdteams kunnen reiskosten à € 0,10 per km declareren bij de penningmeester. Dit geldt tevens voor de landelijk spelende ere-, 1e en 2e divisie seniorenteams. De declaratie­formulieren treft u achter in dit boekje aan en kunt u tevens op onze website vinden.
 
Het verdient aanbeveling hiervan een kopie te maken (max. 1 auto per uitwedstrijd).
 
Lidmaatschap/aanmelden voor competitie
Aanmelding als lid van de vereniging en aanmelding voor de competitie geldt voor de duur van één verenigingsjaar, te weten van 01 september t/m 31 augustus. Daarna worden beide aanmeldingen steeds stilzwijgend verlengd met één jaar.
 
Opzeggen lidmaatschap
Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail, vóór 1 juni, bij Henk Cazemier (ledenadministratie). Voor zijn adresgegevens zie de binnenzijde van het voorblad.
 
Indien het lidmaatschap na 1 juni wordt opgezegd wordt de contributie voor het aansluitende verenigingsjaar + de eventuele hieruit voortkomende kosten (bijvoorbeeld boete terugtrekken team) in rekening gebracht. Bovendien wordt niet-betalen van kosten gemeld bij de Nederlandse Tafeltennisbond, wat kan betekenen dat u zich niet kunt aanmelden bij andere vereniging.
Kortom: mocht je willen stoppen, geef dat op tijd aan! Je ontvangt een bevestiging van aan- en afmelden als lid van onze vereniging.