Woord van het bestuur

Activiteiten worden opgepakt!
“Onze club gaat nooit verloren” was ooit eens de strijdkreet van de Grote Clubactie. Misschien niet met die gedachten, maar zeer zeker wel met een flinke portie enthousiasme zijn onze leden op pad gegaan. Vanaf het startschot zetten ze hun beste beentje voor om de kas te spekken voor een aantal extraatjes. Dan is het bijzonder spijtig dat anderen al voor dat het mocht al bij de deuren langs zijn geweest. Dat is ronduit onsportief. Wij kunnen ons voorstellen dat dit her en der voor een kleine teleurstelling heeft gezorgd. Wij houden ons graag aan de spelregels en zullen laten zien dat we een mooi resultaat gaan behalen.

Over spelregels gesproken. Hoe goed ken jij de spelregels van tafeltennis? Het is belangrijk dat we de geschreven en ongeschreven regels goed kennen. Daarom gaan we als club dit onderwerp de nodige aandacht geven in de komende maanden. Alvast een voorproefje? Kijk eens op de fraaie website www.tafeltennismasterz.nl en begin alvast te oefenen. Deze website zal nog vaak onder de aandacht worden gebracht. Harm Koerts zal als arbitragecoördinator de spin in het web zijn.

In de maand november zijn er twee vergaderingen van de afdeling: de algemene ledenvergadering en een bijeenkomst met het hoofdbestuur van de NTTB. Wij vinden het belangrijk daarbij aanwezig te zijn. Op de Algemene Ledenvergadering zullen wij onder meer het afdelingsbestuur om opheldering vragen waarom de Open Noordelijk kampioenschappen na 2012 niet meer op de tafeltennisagenda staan. Drie jaar is er door vrijwilligers van Argus (en anderen) hard gewerkt om er een succes van te maken en dat is min of meer om zeep geholpen. Overigens hebben wij het afdelingsbestuur gevraagd aan te geven waarom zij ondanks een helder signaal van de ALV toch door te gaan met het vermelden van kille cijfers over ledenaantallen op de website.

Terug naar onze eigen club. Wij vinden het zeer bemoedigend dat een aantal personen gehoor hebben gegeven aan de oproep om bepaalde activiteiten te willen organiseren. Zo zijn de eerste stappen gezet voor de organisatie van de BH-competitie en een eindejaarsactiviteit. De organisatoren zullen binnenkort vast en zeker met nadere informatie komen. Wij herhalen overigens hier graag de oproep voor de banketstavenactie. Nu met een verkoopdatum: woensdag 26 november. Help je ook mee? Laat het Harm Koerts even weten!

Tijdens de competitiewedstrijden komt er nog steeds veel publiek. Dat is hartverwarmend. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de zaal niet betreden met buitenschoenen. Spreek elkaar daar ook gewoon even met een vriendelijke toon op aan. Dat is niet alleen een taak van de zaalwacht, dat is een zorg van ons allemaal. Er is ook een goede reden om de wedstrijden te bezoeken. Er wordt volop gestreden voor mooie podiumplaatsen en de jeugd laat zien dat we bezig zijn om een mooi vervolg te geven aan 60 jaar op en tot tafeltennis!

Nieuws: