Woord van het bestuur

60 jaar op en top tafeltennis!

Een eerste woord van het door de Algemene Ledenvergadering unaniem benoemde bestuur. Ook op deze plaats danken wij de leden voor het in ons gestelde vertrouwen. Met jullie gaan we er een mooi seizoen van maken. Het wordt hoe dan ook een bijzonder jaar, omdat de vereniging op 23 april 2015 een nieuw lustrum viert: Argus bestaat dan 60 jaar!

In het bestuur zijn twee nieuwe bestuursgezichten, te weten Ineke Scholtens en Jan van Rooijen. Samen met de bekende koppen gaan zij het komende jaar in samenwerking met onze enthousiaste groep vrijwilligers er alles aan doen om wederom iets moois neer te zetten. De organisatie van de vereniging is opgesplitst in 5 clusters, namelijk Activiteiten, Regelaars, Geldzaken, Uitstraling en Sporttechnische zaken. Een vriendelijk verzoek aan iedereen om zoveel mogelijk direct de juiste personen aan te schieten als jullie iets aan de orde willen brengen. Binnenkort zal op de website een nadere toelichting komen op de clusters.

Tijdens de ALV heeft Frank Schuur afscheid genomen van zijn bestuurstaken. In het laatste jaar mocht hij als vicevoorzitter de voorzittershamer van de vereniging ter hand nemen. Dat Frank dat niet als meeste gelukkige hobby heeft gezien zal hij als eerste beamen. Hij is het meest van waarde voor de club als hij op de achtergrond kan smeden aan mooie plannen en werken aan het binnenhalen van de broodnodige centjes. Voorbeelden zijn “Actie Argus in pak” (samen met Berend-Jan) en de oud-papier-actie. Frank heeft aangegeven dat zeker te blijven doen. De leden onderstreepten het dankwoord van het bestuur met een ferm applaus.

Onze club zonder acties? Dat is ondenkbaar. De Grote Clubactie staat op punt van beginnen. Ik hoop van harte dat onze leden hun uiterste best gaan doen om zoveel mogelijk loten te verkopen. De opbrengst gaat ook dit jaar besteed worden aan extra activiteiten, dus het wordt niet gebruikt voor het dichten van gaten in onze begroting. Kortom: we doen het niet zomaar ergens voor. Zet ‘m op! Mocht je vragen hebben over de Grote Clubactie, neem dan even contact op met Berend-Jan Kamps, Annette Storteboom of Peter Hanning.

Ook de banketstavenactie staat weer op stapel. Tijdens de ALV deed Harm Koerts namens de organisatie al een beroep op de leden om de laatste week van november mee te helpen om ook van deze actie een succes te maken. Vele handen maken licht werk en bovendien geldt ook hier voor: hoe meer zielen hoe meer vreugd. Tijdens dit soort acties kunnen leden laten zien, dat zij écht deel uit maken van onze mooie club. Argus, 60 jaar op en top tafeltennis!

Tot de volgende keer!

Nieuws: