Vooraankondiging ALV

Op dinsdag 22 september a.s. zal de Algemene Ledenvergadering van Argus plaatsvinden. De ALV begint om 19.30 uur in Sporthal de Borgstee in Harkstede, op de eerste verdieping.
Binnenkort wordt de agenda met de bijbehorende stukken per email verzonden. Indien leden een agendapunt willen indienen, kan dit worden gemaild naar Ineke Scholtens (secretaris.argus@gmail.com).

Nieuws: