Spelregelkennis verdient aandacht

Onze arbitragecoordinator Harm Koerts is samen met Peter Hanning naar een bijeenkomst geweest van de Nederlandse Tafeltennisbond waarin het vergroten van de spelregelkennis onder de leden centraal stond. Deze bijeenkomst is een onderdeel van het project Veilig Sportklimaat waaraan ook het bestuur via "Sportief Besturen" en "Besturen met een visie" aan heeft deelgenomen. Harm Koerts is in het verleden - net als een aantal andere Argus-leden - G-scheidsrechter geweest. Deze hadden als taak om tijdens eredivisiewedstrijden de NTTB-scheidsrechters te assisteren. In de praktijk betekende dat meestal dat een clublid en de hoofdscheidsrechter samen de arbitrage van de wedstrijd voor hun rekening namen. Of de status van G-scheidsrechter gelijk staat met de huidige SR2 of SR3-diploma bleef onduidelijk, maar Harm Koerts mocht in ieder geval de SR-2 diploma in ontvangst nemen.

Harm en Peter werd gevraagd een plan van aanpak te schrijven die middag. De discussies in kleine kring met onder meer een vertegenwoordiger van DOV, waar Gerdie Keen de hoofdtrainer is, waren veel interessanter.  Daar hebben ze Tafeltennismasterz geintegreerd in de trainingen en lijken veel op de dilpoma's zoals Berend-Jan Kamps die enkele jaren geleden heeft geintroduceerd binnen Argus. Als het aan Harm en Peter ligt zullen we binnen de club actiever aan de slag gaan met het vergroten van spelregelkennis bij onze jeugdleden. Binnenkort zullen zij zich ook richten tot het bestuur om hun bevindingen kenbaar te maken. Kijk eens op www.tafeltennismasterz.nl

Nieuws: