Let op: Algemene Ledenvergadering verplaatst naar 30 september

In de bestuursvergadering van 26 augustus heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering te verplaatsen naar woensdag 30 september. De reden is dat we van verschillende leden de opmerking hebben gekregen dat zij op de oorspronkelijke datum een uitwedstrijd moeten spelen en derhalve verhinderd zullen zijn. Omdat wij het van groot belang vinden dat onze ledenvergadering door zoveel mogelijk leden bezocht moet kunnen worden hebben we dit besluit genomen. Wij rekenen op jullie begrip! In principe wil het bestuur dezelfde locatie in De Borgstee als vergaderlocatie kiezen, hierover moeten we natuurlijk nog in overleg met de beheerder. Van deze gelegenheid maak ik "graag" gebruik om de leden er op te wijzen dat er nog (steeds) geen kandidaat kan worden voorgedragen voor de de functie bestuurslid sporttechnische zaken. Het bestuur is nog immer van mening dat de invulling van deze functie essentieel is voor een goed functionerend bestuur en broodnodig is als schakel tussen bestuur en het sporttechnische kader.

We begroeten jullie graag allemaal op woensdag 30 september!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur TTV Argus

Peter Hanning
voorzitter

Nieuws: