"LAST MINUTE"

WOORD VAN HET BESTUUR

Wie op de kalender van onze website kijkt, zal zien dat er volop activiteit is de komende weken. Een aantal “bekende kartrekkers” neemt het voortouw om traditionele activiteiten te organiseren. Dat stemt ons natuurlijk allemaal tevreden, maar dat betekent niet dat de rest achteroverleunend de inspanningen van de kaderleden die hun nek uitsteken mogen volgen. Het wordt pas echt een succes als leden, ouders van jeugdleden en andere betrokkenen de schouders er onder zetten. Mee doen en mee helpen! Op deze plaats doen wij dan ook nog een “last-minute oproep” om woensdag te helpen met de verkoop van de banketstaven

Oud en nieuw
Op 19 december wordt er weer – terug van weggeweest - een seizoensafsluiting georganiseerd. Wat, hoe en waar horen jullie vast en zeker binnenkort. Het is overigens de intentie van het bestuur om de competitiekampioenen daar in het zonnetje te zetten. Er is al menig kampioenschap binnengesleept, waarvoor hulde. Menig team doet er nog alles aan om de najaarscompetitie mooi af te sluiten. Succes daarmee! Voor je het weet hebben we de appelflappen en Nieuwjaarsrolletjes al weer gehad en staan we aan de start van een nieuw seizoen. Het is mooi dat we 2015 verwelkomen met de clubkampioenschappen voor zowel de senioren (2 januari) als de jeugd (10 januari). De eerste aanmeldingen zijn inmiddels al binnen.

Noord
Onze club heeft in twee bijeenkomsten van de afdeling Noord van zich laten horen. Met de input van diverse kaderleden is het bestuur op pad gegaan. Tijdens een “felle” ALV werd ons voorstel over het opstellen van voorwaarden van de afdelingstoernooien aangenomen. Bovendien werd onze “vriendelijk doch dringend” verzoek om het opsturen van wedstrijdformulieren tot het verleden te laten behoren met diverse knikkende gezichten ondersteund, nu maar hopen dat er iets met onze inbreng wordt gedaan. Dat geldt ook voor de inbreng tijdens een “noordelijk overleg” met het hoofdbestuur van de NTTB. Het was overigens zeer teleurstellend dat naast onze club er feitelijk nog slechts twee andere clubs aanwezig waren. Het afdelingsbestuur gaf volledig acte de presence. Een bondsraadslid maakte het gezelschap compleet.

Spelregels
Inmiddels zijn de spelregelboekjes in Harkstede gearriveerd. Binnenkort ontvangen de jeugdleden een exemplaar. Lees het boekje eens door! Onder leiding van onze arbitragecoördinator Harm Koerts zullen we ook een start maken met Tafeltennis Masterz. Hoe goed ken jij de spelregels? Kijk eens op www.tafeltennismasterz.nl

Kader
In het begin hebben we al aangegeven dat er volop activiteit is. Als club willen we graag dat de taken en verantwoordelijkheden die horen bij een sportclub zoveel mogelijk verdelen over verschillende personen. Het is dan ook het zeker het vermelden waard dat we nieuwe gezichten op de “werkvloer” zien. Een paar voorbeelden: Eén van de ouders heeft samen met de trainers een bijdrage geleverd aan het mentale aspect van tafeltennis tijdens de trainingen. Een moeder heeft een idee bij het bestuur neergelegd om het coachen door ouders makkelijker te maken. Dit soort bijdragen waarderen wij zeer. Alleen met elkaar kunnen wij deze club nog levendiger maken en een mooi vervolg geven aan 60 jaar op en top tafeltennis!

Nieuws: