Jan van Rooijen stopt als bestuurslid

Jan van Rooijen heeft laten weten per direct zijn bestuursfunctie sporttechnische zaken bij Argus neer te leggen. Hij geeft aan zich niet gelukkig te voelen in deze functie. Organisatorisch kan hij te weinig een bijdrage leveren aan de vereniging. Als één van de oorzaken geeft Jan aan dat hij "geen ervaring binnen de club" heeft, waardoor hij niet de juiste paden weer te bewandelen. Jan wenst ons alle succes.

Wij vinden het jammer dat Jan dit besluit heeft genomen, eens te meer omdat wij ervan overtuigd zijn dat Jan wel een bijdrage heeft geleverd en kon gaan leveren aan onze vereniging. Dat neemt niet weg dat wij zijn besluit respecteren. Wij wensen Jan veel succes met het vinden van een nieuwe baan, waar hij ook de nodige energie in moet steken. Vanzelfsprekend bedanken wij Jan voor zijn bijdrage in de afgelopen periode. Wij vertrouwen erop dat Jan regelmatig in De Borgstee zal blijven komen. Hij blijft van harte welkom!

Het bestuur heeft de situatie uiteraard besproken. Peter Hanning zal de taken van de portefeuille sporttechnische zaken waarnemen, totdat zich een nieuwe kandidaat is gevonden voor deze vacature. Het woordje “totdat” is wat het bestuur betreft niet oneindig. Zeker niet zelfs. In de wetenschap dat Peter Hanning bij zijn aantreden heeft aangegeven het voorzitterschap voor de periode van een jaar op zich te willen nemen (en dat nog eens heeft bevestigd), moeten er op korte termijn twee vacatures worden ingevuld. Het streven is dat voor 31 mei personen zich kandidaat hebben gesteld voor de twee vacatures. Mocht dat niet zijn gelukt dan zal het bestuur een ledenvergadering uitschrijven. Voor de huidige bestuursleden is het geen optie om met een onvolledig bestuur de ingeslagen weg voort te zetten.

Mocht iemand interesse hebben in een bestuursfunctie bij onze vereniging, dan gaan wij graag in gesprek. Het eerste contact kan worden gelegd met Peter Hanning via voorzitter.argus@gmail.com of 06-10612773 (zakelijk).

Namens het bestuur,
Peter Hanning
voorzitter

Nieuws: