Henk Ridderbos Prijs 2015 voor Wieger Schuur

Tijdens de feestavond ter gelegenheid van ons 60-jarig bestaan ontving Wieger Schuur uit handen van Harm Koerts de Henk Ridderbos Prijs 2015. Dat ging vergezeld van de volgende woorden gesproken door voorzitter Peter Hanning: "Wie de kernwoorden van het volkslied van de provincie Groningen kent, kan deze gouden vrijwilliger daarmee kort en bondig beschrijven. Inderdaad, ain Pronkjewail voor onze club. Hij stond aan de wieg van het succes van onze vereniging met als absoluut hoogtepunt het landskampioenschap in 1994. Als opbouwtrainer stond -en staat- voor hem de dege degelkhaid centraal en van spelers is de wille, vast as stoal toch wel het minste wat je mag verwachten. Hij kende zijn beperkingen als trainer en gaf het stokje dan ook door aan talentvolle trainers. Als bestuurder was opbouwen bij hem ook in vertrouwde handen. Een sponsordeal bestaande uit inspeelshirts en sporttassen van de bank met de S was het begin van een fraaie episode voor tafeltennis in Noord-Nederland. De club maakte furore als VSB-bank en daarmee werd een golden raand toegevoegd aan de historie van Argus. Dat kunstje kan nog steeds eens getoond worden in Harkstede. Een eigen zaal is dan noodzaak.  Hij droeg wederom een steen bij. De ambtelijke molen zorgt vooral voor windkracht 10 tegen, maar rustig waarkt en wuilt onze werkgroep door. Onverzettelijk. Niet zichtbaar voor de grote massa, maar altijd vol overgave. Een clubman waarop 60 jaar op en top tafeltennis absoluut van toepassing is. Ons Argushart vuilt, wat tonge sprekt, in richt- en slichte toal en daarom zegt het bestuur dit jaar vol overtuiging: wij kennen de Henk Ridderbos Prijs 2015 toe aan Wieger Schuur."

Wieger, nogmaals van harte!
 

Nieuws: